Hvordan opbevarer man færdig mad over flere timer eller dage?

Opbevaring af færdig mad over flere timer eller dage kræver omhyggelig planlægning og overholdelse af standarder indenfor fødevaresikkerhed for at sikre, at maden forbliver frisk, velsmagende og sikker at spise.

Den traditionelle metode

Der er sket meget indenfor professionel fødevareopbevaring de seneste år, men først kan vi lige gennemgå de traditionelle retningslinjer for opbevaring af færdig mad:

1. Køling/nedfrysning

Hvis retten ikke skal serveres straks, skal den køles ned så hurtigt som muligt for at forhindre bakterievækst. Brug en blæstkøler for at nødkøle maden så hurtigt som muligt, og stil det derefter ind i et køleskab ved en sikker temperatur på 4°C eller derunder. Hvis du vil opbevare maden i flere dage, skal du overveje at fryse den ned.

2. Afdækning

Maden skal dækkes ind eller pakkes i lufttætte beholdere eller folie for at forhindre udefrakommende kontaminering og for at bevare fugtigheden.

3. Mærkning og datomærkning

Tydelig mærkning af retterne med navn, dato og tidspunkt for tilberedning er vigtig for at sikre, at de ikke opbevares for længe og bliver for gamle.

4. Separat opbevaring

Opbevar forskellige retter adskilt for at forhindre krydskontaminering. Brug forskellige beholdere eller opbevaringsområder til kød, fisk, grøntsager osv.

5. Hygiejnepraksis

Hold altid hænder og arbejdsområder rene for at forhindre forurening af maden. Brug engangshandsker, når du håndterer fødevarer, og sørg for at vaske hænder grundigt mellem opgaver.

6. Opvarmning

Hvis retten skal serveres senere, skal den opvarmes grundigt til den korrekte serveringstemperatur før servering for at sikre, at den er varm og klar til at blive spist.

7. Regelmæssig kontrol

Kontroller regelmæssigt temperaturen i køleskabet for at sikre, at den forbliver inden for de sikre grænser. Kassér eventuelle retter, der har været opbevaret for længe eller har overskredet deres holdbarhed.

Når du følger disse retningslinjer kan du opbevare færdig mad sikkert og bevare deres kvalitet over mange timer, indtil de skal serveres. Det er vigtigt at være opmærksom på fødevaresikkerhed og overholde gældende standarder og forskrifter.

I grafen nedenfor ser du processen i den traditionelle metode. Det ses tydeligt, at denne proces kræver mere tid og mere energi til at nedkøle og derefter opvarme maden. Derudover sker der nogle ændringer i madens struktur når man nedkøler/nedfryser og derefter opvarmer maden.

Den moderne og smarteste metode

Den italienske ovn-producent, Unox, har de seneste år revolutioneret den måde kantiner, restauranter og andre professionelle fødevarevirksomheder opbevarer mad på.

Unox lancerede Evereo - The Hot Fridge i 2018 og har siden vundet flere priser for dens ekstraordinære egenskaber. 

Evereo er et form for avanceret varmeskab, der giver mulighed for at opbevare, opvarme og servere mad på en sikker og praktisk måde over flere timer eller endda dage. Derudover kan du langtidsstege i den og opnå bedre resultater end i en professionel kombiovn.

Her kan du se trinene til at opbevare mad med en Unox Evereo.

1. Forberedelse af maden

Forbered din mad som normalt og sørg for, at den er tilberedt og klar til at blive opbevaret.

Placer maden i Evereo-beholderen

Overfør den tilberedte mad til en egnet beholder eller bakke, der er kompatibel med Evereo-systemet. Du kan bruge almindelige gastrobakker, hvis du kun vil opbevare maden i nogle timer, men hvis du vil kunne opbevare maden i op til 72 timer, skal du bruge en Multi.Day bakke eller Multi.Day poser, som kan vakuum-behandles.

Indstil temperatur og tid

Vælg den ønskede opbevaringstemperatur og -tid på displayet i overensstemmelse med de anbefalede retningslinjer for den specifikke type mad, du opbevarer. 

Opbevaring

Placer beholderen med maden i Evereoen.

Overvågning

Overvåg regelmæssigt Unox Evereo-enhedens temperatur og tilstand for at sikre, at maden opbevares korrekt og sikkert. Juster eventuelt temperaturen eller tiden efter behov. Du kan bruge den gratis App til at logge information, som du kan bruge til bevis overfor fødevarestyrelsen.

Servering

Når maden skal serveres, kan den nemt fjernes fra Evereoen og serveres direkte til kunderne. Du behøver ikke at overføre maden til andre beholdere eller opvarmningsapparater. Men du kan eventuelt give maden et par minutter i en hutigovn som f.eks. Unox Speed-X for at øge temperaturen en smule eller for at give en mere bagt overflade.

Ved at følge disse trin kan Unox Evereo hjælpe med at opbevare maden på en sikker og bekvem måde i flere timer eller endda dage, samtidig med at den opretholder sin kvalitet og friskhed. Det er vigtigt at følge producentens anbefalinger og retningslinjer for korrekt brug og vedligeholdelse af Unox Evereo-systemet.

I grafen nedenfor ses det tydeligt, at denne proces er meget mere simpel end den traditionelle måde at opbevare mad på. Den er billigere og mindre tidskrævende, fordi maden er ved serveringstemperatur når man tager den ud af Evereoen.

Fordele med den moderne metode:

  1. Der er ingen madspild.
  2. Du kan lave en restaurant uden køkken. (skalerbart)
  3. Du får energibesparelser (bruger mindre energi end en fryser).
  4. Du får lavere lønomkostninger, da man kan tilberede maden i hverdagene, og når der ikke er travlt.
  5. Du sparer ca. 10 minutter per servering i forhold til almindelig genopvarmning af retter.
  6. Lav langtidsstegte retter ved konstant temperatur.

Forskellen på hvor meget tid man bruger på at servere

For dig der gerne vil holde maden kold indtil den skal serveres, er der en stor forskel på om du bruger den traditionelle metode eller om du bruger en Evereo.