Regler for gadesalg

Hvis du har planer om at starte en foodtruck, eller på anden vis sælge fødevarer på gaden fra en bod, eller en mobil madvogn, skal du sikre dig, at du overholder reglerne.

Her på siden kan du læse om de vigtigste regler og anbefalinger, og ellers henviser vi til fødevarestyrelsens publicering om fødevarehygiejne.

Registrering hos fødevarestyrelsen

For at komme i gang med gadesalg af for eksempel pandekager og vafler, skal du registreres hos fødevarestyrelsen. Der er dog en undtagelse hvis du sammenlagt sælger under 30 dage om året. Så kommer du ind under bagatelgrænsen, og slipper dermed for at lade dig registrere. Men, det er altid en god ide at undersøge, om det er nødvendigt med en tilladelse fra kommunen.

Du registrerer dig hos fødevarestyrelsen her.

Tips til registrering

Hvis du sælger fra cykel, madvogn eller bod, skal du markere ”mobil virksomhed”. Når udstyret ikke er i brug, skal det placeres et sted hvor det kan rengøres og står sikkert mod skadedyr og forurening. Hvis din bod står fast det samme sted, i kortere eller længere perioder ad gangen, er der tale om ”midlertidige lokaler”.

Regler i forbindelse med gadesalg

Hvis du opbevarer fødevarer (sukker, mel, chokolade eller andet), skal disse stå på lager der lever op til reglerne.

Du skal have adgang til et toilet, hvis du står der i mere end to timer. Husk at vaske hænder inden arbejdet påbegyndes igen. Ofte vil det være tilstrækkeligt at have adgang til et offentlig toilet eller en anden virksomheds toilet.

Det er som sådan ikke et krav at du deltager i et hygiejnekursus, men det kan være en god ide, hvis du ikke kender andre der kan lære dig det.

Du skal overholde reglerne om mærkning og egenkontrol og sikre at fødevarerne opbevares ved den korrekte temperatur. Her er det især vigtigt, at du har kvittering på hvor du har købt råvarerne henne og at der er betalt afgift på dem.

Crepes/pandekager og vafler går ind under uindpakkede fødevarer, og derfor skal du have adgang til en vask, hvor du kan vaske hænder. Der er ikke noget krav til, at det skal være varmt vand. Hvis du har vand i en dunk men tud på, vil det gå ind under rindende vand, hvis du altså har en skål du kan bruge som vask. Vandet skal være af drikkevandskvalitet, og beholderen bør renses jævnligt.

Hvis du står fast i en bod, vil fødevarestyrelsen ofte forvente at der er installeret en håndvask, men det vil altid blive baseret på en konkret vurdering.

Det har ikke nogen betydning om du laver desertpandekager eller madpandekager, eller om du laver pandekager fra bunden eller benytter dig af færdige dejblandinger, hvor man enten kun skal tilføje vand, æg og margarine eller vand og olivenolie. Det er mere spørgsmålet om din bod er mobil eller ej, der afgør om fødevarestyrelsen vil forvente, at der skal være en vask.

Når du står på pladsen, må du ikke stille dine fødevarer på jorden/gulvet. De skal minimum stå i en højde af 30 cm.

Når du laver crepes/pandekager/vafler, skal de beskyttes, så kunderne ikke kan forurene dem. Det kræver en afskærmning på 40 til 50 cm. Denne kaldes populært en nyseskærm. De laves ofte i plexiglas og kan bukkes efter behov.

Regler for brug af gasmaskiner

Hvis du bruger gas til din crepes maskine, skal du have følgende: 

  1. Certifikat der viser, at udstyret er godkendt til brug i Danmark.
  2. Brandtæppe.
  3. Pulverslukker på minimum 6 kg.

Husk, at det kan være sværere at lave crepes med gas, da pladen har en tendens til at blive for varm når den står et stykke tid uden at blive brugt. Dette er dog ikke et problem i maskiner med termostat.
Hvis du skal bruge strøm og ikke kan trække det nogle steder fra, vil mange vælge at bruge en kraftig generator, som ofte kan køre i syv timer på en tank. De kan larme lidt (50-70 dB) og ose lidt, men er ellers en fornuftig og meget fleksibel måde at generere strøm på.

Ideer til gadesalg

Der er uanede muligheder for at sælge mad på gadeplan i en fast vogn eller i en mobil foodtruck der kan køre rundt til forskellige torve og festivaller. Noget af det mest populære, er at lave en isbod eller en vaffel/pandekagebod, fordi det kun kræver et simpelt setup af udstyr, og fordi indtjeningen er forholdsvis god.