Case: Senatoriu Pasazas

I 2019/2020 var vi rådgivningspartner for firmaet bag Senatoriu Pasazas - en gammel bygning med delikatesseforretninger og restauranter i den gamle bydel i Vilnius.

I 2019 kom en dansk investor til os med et stort projekt vi skulle rådgive om. Forløbet strakte sig over 6 måneder med tre besøg i Vilnius.

Den gamle bygning, hvor forretningerne og restauranterne skulle være, blev gennemrenoveret til den store guldmedalje.

Vi rådgav omkring valg af udstyr og indretningsforslag blev tegnet ind. Det galt bl.a. produktionskøkken, slagter, deli, café og diskløsninger

Kapacitet, lønsomhedsberegninger, brugen af produkter og optimal arbejdsflow blev gennemgået. Enkelte opskrifter blev også vendt. 

Den 1. oktober 2021 var der åbningsreception i den gamle renoverede bygning Senatoriu Pasazas. 

Kunden var tilfreds med forløbet og udtalte, at vi var meget hjælpsomme i forbindelse rådgivningen, så projektet kunne komme godt i gang.